24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971 // Early Encounters in Romanian Neo-Avant-Garde 1969–1971
24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971 // Early Encounters in Romanian Neo-Avant-Garde 1969–1971
P+4 Publications

24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971 // Early Encounters in Romanian Neo-Avant-Garde 1969–1971

Regular price 64,00 lei 0,00 lei Unit price per
Tax included. Shipping calculated at checkout.

RO//

Primul volum din seria Expoziții-dosar editat sub egida programului editorial al Institutului Prezentului, P+4 Publications, reunește un melanj de materiale de facturi diverse asociate cercetării care a însoțit prima expoziție-dosar, 24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971, găzduită de Muzeul Național de Artă al României între 7 noiembrie 2019 și 2 februarie 2020. Conceptul editorial al volumului pune în valoare o seamă de surse primare care permit completarea unor spații rămase încă goale în istoria recentă a artelor vizuale din România ce au în vedere schimburile internaționale din perioada anilor 1965–1971.

Volumul oferă o incursiune în activitatea unor artiști reprezentativi pentru noile practici artistice ale anilor 1970, cartografiind traseele și concepția lor artistică prin prezentarea de fotografii de arhivă, texte de artist și mărturii recente ale unora dintre aceștia. Împreună cu acestea, cartea include o cronologie non-exhaustivă a călătoriilor și a participării artiștilor la evenimente și expoziții internaționale, precum Bienala de Tapiserie de la Lausanne (începînd din 1967), Bienala de Artă Constructivă de la Nürnberg (1969), Bienala de la Veneția (1966, 1968, 1970), Bienala Tinerilor Artiști de la Paris (1965, 1971), expoziția 4 artiști români de la Bauzentrum Hamburg (1969) și seria de expoziții organizate începînd cu 1969 la Edinburgh de promotorul scoțian Richard Demarco, care a culminat cu evenimentul Romanian Art Today desfășurat în cadrul Festivalului Internațional de la Edinburgh (1971).

Publicată de Institutul Prezentului, P+4 Publications, 2020
Editori Alina Șerban & Ștefania Ferchedău
Artiști și autori: Horia Bernea, Ștefan Bertalan, Ion Bitzan, Radu Dragomirescu, Sherban Epure, Constantin Flondor, Pavel Ilie, Ritzi Jacobi, Peter Jacobi, Ovidiu Maitec, Paul Neagu, Miriam Răducanu, Diet Sayler, Radu Stoica, Vladimir Șetran, Grupul Sigma

Cuvânt înainte: Alina Șerban
Design: Andrei Turenici
184 pagini
211 imagini (a/n și color)
22,2 x 27 cm
Softcover
Engleză

EN//

The first volume of the Exhibition-Dossiers series published under the auspices of the Institute of the Present’s editorial programme, P+ 4 Publications, brings together a mix of materials of different kinds associated with the research that accompanied the first exhibition-dossier, 24 Arguments. Early Encounters in Romanian Neo-Avant-Garde 1969–1971, hosted by the National Museum of Art of Romania between November 7, 2019 and February 2, 2020. The editorial concept of the volume highlights a number of primary sources that allow to fill some gaps in the recent history of visual arts in Romania, which take into account the international exchanges during the years 1965–1971.

Thus, the volume offers a foray into the activity of artists emblematic for the new artistic practices of the 1970s, mapping their paths and artistic vision by presenting archival photographs, artists’ texts and recent testimonies of some of them. Alongside, the book includes a non-exhaustive chronology focusing on the artists’ trips and their participation in international events and exhibitions, such as the Lausanne Tapestry Biennale (starting from 1967), the Nuremberg Biennale of Constructive Art (1969), the Venice Biennale (1966, 1968, 1970), the Paris Biennale of Young Artists, the exhibition 4 Romanian Artists at Bauzentrum Hamburg (1969), and the series of exhibitions organised from 1969 in Edinburgh by Scottish promoter Richard Demarco, which culminated in the Romanian Art Today event taking place in the framework of the Edinburgh International Festival (1971).

Published by Institute of the Present, P+4 Publications, 2020
Editors Alina Șerban & Ștefania Ferchedău
Artists and Authors: Horia Bernea, Ștefan Bertalan, Ion Bitzan, Radu Dragomirescu, Sherban Epure, Constantin Flondor, Pavel Ilie, Ritzi Jacobi, Peter Jacobi, Ovidiu Maitec, Paul Neagu, Miriam Răducanu, Diet Sayler, Radu Stoica, Vladimir Șetran, Sigma Group
Foreword: Alina Șerban
Design: Andrei Turenici
184 pages
211 images (b/w and colour)
22.2 x 27 cm
Softcover
English